Gita Distribution Score Board


Vamsidhar Prabhu 2100
Krishna Bhakt Prabhu 64
Sanatan Prabhu 174
Vajrangi Prabhu 429
Shyam Gopal Prabhu 12
Parth Sarthi Prabhu 151
Radha Kund Prabhu 497
Mukund Madhav Prabhu 109
Prannath Prabhu 73
Kalpvraksh Prabhu 20
Vraj jan Ranjan Prabhu 78
Arvind Nitai Prabhu 49
Bhakti Sangrah Prabhu 25
Bharat Ram Prabhu 14
Akhand Harinam Prabhu 208
Chandra Shekar Prabhu 44
Kavi Karn Prabhu 07
IYF 86
Hari Vilas Verma 100
Hari Vilas Verma 100
Sanatan Dharam Prabhu 111

Tuladan Score Board


HH Lokanath Swami Maharaj 128
Yogesh Verma 161
Nidhi Verma 108
Yogendra Verma 35
HG Lal Govind Prabhu 128
Ridhi Nath Jha 108
Govind Krishna 115
Satya Dev Prabhu 124
Vishwanath Verma 104
Bharat Kapahi 65
Pathak Mataji 160
Devakshi Rajput 21
Rupanshi Jindal 64
Ananya Jindal 25
Jhalak Jindal 24
L Shri Nath 51
Manoj Jha Ji 32
Raghuveer Singh 108